Αρχική

Τακτική Γενική Συνέλευση και κοπή πίτας ο Σ.Δ.Π. Κοζάνης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σ.Δ.Π. Κοζάνης  καλούνται όλα τα μέλη στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή  8 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Συνδέσμου .

Σε περίπτωση μη απαρτίας σ συνέλευση θα γίνει την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015 την ίδια ώρα .

Θέματα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης :

1. Διοικητικός απολογισμός

2. Οικονομικός απολογισμός

Διάφορα θέματα – Τοποθετήσεις μελών .

Επίσης μετά το τέλος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  θα γίνει η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Σ.Δ.Π. Κοζάνης .