Αρχική

Τέλος ομίλων για το τουρνουά 7χ7 'Αργους Ορεστικού | φωτο

Τέλος ομίλων για το τουρνουά 7χ7 (φωτος)

Οι όμιλοι τελείωσαν και τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε στους πίνακες που ακολουθούν. Την πρόκριση πήραν οι 4 πρώτες ομάδες κάθε ομίλου…

https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/1-1-300x143.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/1-1-768x367.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/1-1-570x272.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/1-1-701x335.jpg 701w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="772" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/2-1-300x143.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/2-1-768x367.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/2-1-570x272.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/2-1-701x335.jpg 701w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="772" />
Δείτε φωτογραφίες από το ματς Steaua cocoretsiou με τις Μαύρες Γάτες της τελευταίας ημέρας:
https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/001-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/001-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/001-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/001-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/001-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/001.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/002-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/002-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/002-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/002-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/002-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/002.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/003-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/003-768x509.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/003-570x378.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/003-701x465.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/003-1067x707.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/003.jpg 1159w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/004-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/004-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/004-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/004-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/004-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/004.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/005-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/005-768x509.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/005-570x378.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/005-701x465.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/005-1067x707.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/005.jpg 1159w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/006-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/006-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/006-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/006-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/006-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/006.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/007-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/007-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/007-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/007-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/007-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/007.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/008-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/008-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/008-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/008-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/008-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/008.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/009-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/009-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/009-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/009-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/009-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/009.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/010-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/010-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/010-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/010-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/010-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/010.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/011-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/011-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/011-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/011-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/011-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/011.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/012-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/012-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/012-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/012-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/012-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/012.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/013-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/013-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/013-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/013-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/013-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/013.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/014-300x249.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/014-768x638.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/014-570x474.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/014-701x583.jpg 701w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="924" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/015-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/015-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/015-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/015-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/015-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/015.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/016-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/016-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/016-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/016-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/016-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/016.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/017-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/017-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/017-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/017-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/017-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/017.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/018-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/018-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/018-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/018-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/018-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/018.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/019-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/019-768x509.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/019-570x378.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/019-701x465.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/019-1067x707.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/019.jpg 1159w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/020-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/020-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/020-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/020-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/020-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/020.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/021-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/021-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/021-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/021-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/021-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/021.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/022-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/022-768x509.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/022-570x378.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/022-701x465.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/022-1067x707.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/022.jpg 1159w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/023-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/023-768x509.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/023-570x378.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/023-701x465.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/023-1067x707.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/023.jpg 1159w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/024-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/024-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/024-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/024-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/024-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/024.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/025-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/025-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/025-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/025-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/025-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/025.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/026-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/026-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/026-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/026-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/026-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/026.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/027-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/027-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/027-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/027-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/027-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/027.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/028-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/028-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/028-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/028-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/028-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/028.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/029-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/029-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/029-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/029-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/029-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/029.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/030-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/030-768x509.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/030-570x378.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/030-701x465.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/030-1067x707.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/030.jpg 1159w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/031-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/031-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/031-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/031-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/031-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/031.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/032-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/032-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/032-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/032-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/032-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/032.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/033-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/033-768x509.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/033-570x378.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/033-701x465.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/033-1067x707.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/033.jpg 1159w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/034-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/034-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/034-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/034-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/034-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/034.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/035-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/035-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/035-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/035-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/035-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/035.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/036-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/036-768x509.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/036-570x378.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/036-701x465.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/036-1067x707.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/036.jpg 1159w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/037-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/037-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/037-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/037-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/037-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/037.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/038-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/038-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/038-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/038-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/038-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/038.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/039-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/039-768x509.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/039-570x378.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/039-701x465.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/039-1067x707.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/039.jpg 1159w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/040-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/040-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/040-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/040-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/040-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/040.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/041-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/041-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/041-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/041-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/041-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/041.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/042-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/042-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/042-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/042-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/042-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/042.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/043-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/043-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/043-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/043-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/043-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/043.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/044-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/044-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/044-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/044-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/044-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/044.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/045-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/045-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/045-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/045-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/045-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/045.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/046-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/046-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/046-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/046-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/046-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/046.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/047-300x199.jpg 300w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/047-768x508.jpg 768w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/047-570x377.jpg 570w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/047-701x464.jpg 701w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/047-1067x706.jpg 1067w, https://inkastoria.gr/wp-content/uploads/2017/07/047.jpg 1160w" style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto !important; margin-bottom: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" width="1024" />