Αρχική

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της ΕΚΑΣΔΥΜ

Η ΕΚΑΣΔΥΜ προσκαλεί σε γενική συνέλευση όλα τα σωματεία της, 
την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 στα γραφεία της ένωσης στη Κοζάνη (Γρανικού 9). Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

         1. Εκλογή Προέδρου γενικής συνέλευσης , πρακτικογράφου και γραμματέα
         2. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης γενικής συνέλευσης
         3. Έγκριση προπολογισμού 2014