Αρχική

Στο Διαιτητικό Δικαστήριο της Ε.Π.Ο. ο Πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Κοζάνης

 Η Ε.Π.Ο. ανακοίνωσε τη νέα σύνθεση του Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου , όπου στους εκπροσώπους (διαιτητές ) των Ε.Π.Σ. συμπεριέλαβε τον Πρόεδρο της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Κοζάνης , δικηγόρο κ. Αχιλλέα Καγιόγλου .