Αρχική

Σεμινάρια Κ.Ε.Δ. / Ε.Π.Ο.

Από την Κ.Ε.Δ. /Ε.Π.Ο. ανακοινώθηκε η διαδικασία του σεμιναρίου διαιτητών , βοηθών διαιτητών , παρατηρητών και εκπαιδευτών Εθνικών Κατηγοριών για την περίοδο 2017-2018.

Τα σεμινάρια θα γίνουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου σε Αθήνα , Κόρινθο , Ηράκλειο Κρήτης , Θεσ/νίκη και Ιωάννινα.

Εξεταστέα ύλη  είναι από το βιβλίο Κανόνες Παιχνιδιού 2016-2017 με τις τροποποιήσεις 2016-2017 καθώς και πρακτικές οδηγίες 2016-2017 που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. (www.epo.gr) στήλη Διαιτησία. Για παρατηρητές και εκπαιδευτές θα έχει και video test από RAP UEFA 2015_2 και 2016_1.

Τα αγωνιστικά τεστ θα γίνουν πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων και θα είναι το YO-YO και ARIET τεστ.

Δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν στα σεμινάρια :

Διαιτητές και βοηθοί διαιτητές :

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, πρόσφατο τεστ κοπώσεως και υπέρηχο καρδιάς με σχετική γνωμάτευση και οφθαλμολογικές εξετάσεις (οπτική οξύτητα και αντίληψη χρωμάτων ) με σχετική γνωμάτευση.

Παρατηρητές και εκπαιδευτές :

Ποινικό Μητρώο , αποδεικτικό σπουδών (πρόσφατο) αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. Λογ. 5082-021583-531) αξίας 60 ευρώ για Footdall League, 40 ευρώ για Γ΄ Εθνική και 30 ευρώ για Δ΄ Κατηγορία.

Οι εκπαιδευτές παράβολο 30 ευρώ .

Όσοι κατέχουν τίτλο σπουδών ισότιμης σχολής πρέπει να προσκομίσουν ισοτιμία πτυχίου .

Για νέους διαιτητές 4ης Κατηγορίας και βοηθούς διαιτητές 3ης Κατηγορίας θα γνωστοποιηθούν οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων με νέο έγγραφο.