Αρχική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν σαν νέα μέλη στο σωματείο μας θα πρέπει να
συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να καταβάλουν το ποσό των 30 ευρώ για την
εγγραφή τους. 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται τα ενεργά μέλη του σωματείου, να μην αμελούν και να καταβάλουν
την ετήσια συνδρομή τους που ανέρχεται στα 5 ευρώ