Αρχική

Ο Υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος συναντήθηκε  με τον Πρέσβη της Μολδαβίας Andrei Popov

Ο Υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος συναντήθηκε  με τον Πρέσβη της Μολδαβίας andrei popov

Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο το σχέδιο Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης των Αδειών Οδήγησης μεταξύ Ελλάδας και Μολδαβίας είχε την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος με τον Πρέσβη της Μολδαβίας κ. Andrei Popov.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η πρόοδος σχετικά με τη δημιουργία σχεδίου Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης των Αδειών Οδήγησης μεταξύ Ελλάδας και Μολδαβίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η Μολδαβία έχει υπογράψει τη Συνθήκη της Βιέννης και η χώρα έχει αποστείλει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο τρόπος εξέτασης υποψηφίων οδηγών και ο τρόπος χορήγησης αδειών οδήγησης προσιδιάζει με αυτόν που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος συναντήθηκε  με τον Πρέσβη της Μολδαβίας andrei popovΣχετικά, ο Υφυπουργός Μεταφορών δήλωσε:

«Πιστεύουμε ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής της Συμφωνίας δια της διπλωματικής οδού. Κατόπιν θα κυρωθεί η Συμφωνία από τη Βουλή και θα εκδοθεί η δευτερογενής νομοθεσία που θα ορίζει τον τρόπο αναγνώρισης των αδειών οδήγησης.»    

Ο κ. Παπαδόπουλος ενημέρωσε επίσης τον κ. Popov ότι με βάση τη Συμφωνία Διεθνών Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών Ελλάδας – Μολδαβίας, που έχει κυρωθεί με το Ν. 2489/1997, ανταλλάσσουμε ετησίως 1.500 άδειες για διμερείς και τράνζιτ μεταφορές ατελείς, καθώς και 10 άδειες για τριγωνικές μεταφορές.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι λόγω του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας οι διμερείς μεταφορές οδικών εμπορευματικών Μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και της Μολδαβίας έχουν απελευθερωθεί έως τις  31 Μαρτίου 2023, βάσει Συμφωνίας μεταξύ ΕΕ – Μολδαβίας.

Για το έτος 2023 η ανταλλαγή αδειών έχει διεκπεραιωθεί.