Αρχική

ΟΑΠΝ: Αθλητική ταυτότητα περιόδου 2015 - 2016

Ενημερωτικό Σημείωμα
Σε  εφαρμογή της υπ. αριθμ. 99/2015 απόφασης του ΔΣ του ΟΑΠΝ  από τον Οκτώβριο του 2015 τίθεται σε ισχύ η αθλητική ταυτότητα για όλους τους αθλητές χρήστες των κλειστών δημοτικών γυμναστηρίων.


Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ σύμφωνα και με το  ΦΕΚ αριθμ. 1362 του 2001 που την προβλέπει είναι περιουσιακό στοιχείο του ΟΑΠΝ και φέρει τα χαρακτηριστικά:
1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
 2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ
 3. ΑΘΛΗΜΑ και ΤΜΗΜΑ
 4. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Κάθε περίοδο εκδίδεται νέα αθλητική ταυτότητα.
 5. ΗΛΙΚΙΑ
 6. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΛΗΤΗ (τηλέφωνο, Δ/νση, email )
Η  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ μετά την λήξη της αθλητικής περιόδου επιστρέφεται στο Νομικό Πρόσωπο.
 • Για την έκδοση της αθλητικής ταυτότητας στην αρχή της αθλητικής σεζόν και ειδικά φέτος μέχρι την 1/10/2015 υποχρεούνται οι σύλλογοι των κλειστών δημοτικών γυμναστηρίων να προσκομίσουν λίστα με τους αθλητές τους, καθώς και σε ποιο τμήμα αθλούνται (π.χ. παιδικό, εφηβικό,ανδρικό κλπ).
 • Σε κάθε έλεγχο που θα πραγματοποιείται στο μέλλον σε δημοτικά γυμναστήρια ο αθλητής πρέπει να επιδείξει την αθλητική του ταυτότητα. Διαφορετικά θα αποβάλλεται από το γυμναστήριο.
Λόγοι επιβολής της Αθλητικής ταυτότητας
 • Αν και η εφαρμογή της αθλητικής ταυτότητας προβλέπεται από τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Δημοτικών και Κοινοτικών χώρων άθλησης, δημοσιευμένο στο ΦΕΚ αρθμ. 1362 του 2001, άρθρο 10 σελίδα 4, η σχετική διάταξη μέχρι σήμερα παρέμενε ανενεργή και ουδέποτε εφαρμόστηκε στο Δήμο Κοζάνης.
 • Λόγοι Ασφάλειας. Ο μεγάλος αριθμός των αθλουμένων στις δημοτικές εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης. Κατά προσέγγιση υπάρχουν περισσότεροι από 2500 συστηματικά αθλούμενοι καθημερινά σε όλους τους συλλόγους που κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΟΑΠΝ. Η εφαρμογή της αθλητικής ταυτότητας θα διευκολύνει τον ΟΑΠΝ στο έργο της επιστασίας και του ελέγχου των αθλητικών χώρων, θα ενισχύσει την ασφάλεια των  αθλητών και των χώρων άθλησης και θα διευκολύνει την απογραφή του αθλητικού δυναμικού του Δήμου Κοζάνης.
 • Το νέο και οριστικό πρόγραμμα των κλειστών γυμναστηρίων του Δήμου Κοζάνης θα ισχύσει από τις 5 Οκτωβρίου 2015. Η επεξεργασία των στοιχείων της αθλητικής ταυτότητας ενδέχεται να επηρεάσει αυτό. Παρακαλούνται όλοι οι Αθλητικοί Σύλλογοι των Κλειστών Γυμναστηρίων να καταθέσουν το αργότερο μέχρι την 1η Οκτώβρη τα στοιχεία της αθλητικής ταυτότητας των αθλητών τους προκειμένου ο ΟΑΠΝ να έχει μπροστά του εύλογο χρόνο για την επεξεργασία τους και να ανακοινώσει έγκαιρα το νέο και οριστικό πρόγραμμα έτους 2015/16.
 • Τα προς συμπλήρωση στοιχεία της αθλητικής ταυτότητας των αθλητών βρίσκονται σε ξεχωριστό πρόγραμμαexcel, συνοδευτικό του παρόντος κειμένου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://oapnkozanis.gr, από όπου καλούνται όλες οι ομάδες να το κατεβάσουν κάνοντας  download. Μετά την καταχώρηση των στοιχείων των αθλητών από τους Συλλόγους παρακαλούμε να επιστραφεί το αρχείο excel συμπληρωμένο στο email:[email protected].
 • Επιπλέον για κάθε αθλητή τα στοιχεία θα συνοδεύονται και από μια φωτό, τύπου ταυτότητας, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, διαστάσεων 40mm επί 30mm (ύψος επί πλάτος ). Οι φωτογραφίες με τις παραπάνω διαστάσεις και με το όνομα του κάθε αθλητή στην πίσω πλευρά τους αφού τοποθετηθούν όλες μαζί σε φάκελο του Συλλόγου παρακαλούμε να προσκομιστούν στα γραφεία του ΔΑΚ Κοζάνης μέχρι τις 1 Οκτωβρίου. Οι φωτογραφίες θα χρησιμοποιηθούν από τον ΟΑΠΝ για την έκδοση της πλαστικοποιημένης  αθλητικής ταυτότητας των αθλητών.
Κατεβάστε την αθλητική ταυτότητα κάνοντας κλικ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Η  Πρόεδρος
Φανή Φτάκα-Τσικριτζή