Αρχική

Νέο Δ.Σ. ο Γυμναστικός Σύλλογος Κοζάνης

Συνεδρίασε την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015,  το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Γυμναστικού Συλλόγου Κοζάνης, που προέκυψε μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 16 Φεβρουαρίου 2015, με μοναδικό θέμα:
«Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου»
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από την πρώτη αυτή συνεδρίαση συγκροτήθηκε  σε σώμα ως εξής:


ΠΡΟΕΔΡΟΣ   :  Παφίλης Δημήτριος του Γεωργίου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ντέρος Γεώργιος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βαχτσεβάνου Όλγα
ΤΑΜΙΑΣ : Βασιλειάδης Γεώργιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παφίλης Δημήτριος του Κωνσταντίνου
ΜΕΛΟΣ : Γκοβεδάρος Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ : Γυμνόπουλος Παρασκευάς
ΜΕΛΟΣ : Μιμίκος Κωνσταντίνος
ΜΕΛΟΣ : Τσιόπουλος Δημήτριος
Εκ του Δ.Σ.
                   Ο Πρόεδρος                                            Η Γενική  Γραμματέας
                        ΠΑΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                             ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΥ ΟΛΓΑ