Αρχική

Νέες ημερομηνίες εγγραφών – μετεγγραφών – αποδεσμεύσεων

Ανακοινώθηκαν  από την Ε.Π.Ο. οι νέες ημερομηνίες περιόδων εγγραφών , μετεγγραφών και αποδεσμεύσεων ποδοσφαιριστών που έχουν ως εξής:Πρώτες εγγραφές : 1/10 – 30-11 και 1/3 – 31/3Μετεγγραφές : 1/7 – 31/10 και 1/1 – 28, 29/2Μετεγγραφές Διεθνείς : 1/7 – 31/8 και 1/1 – 31/1Υποσχετικές : 1/7 – 31/8 και 1/1 – 31/1Αποδεσμεύσεις : 1/7 – 31/7Αποδεσμεύσεις (Ομαδικές) : 1/7 – 31/7 , 1/9 – 30/9 και 1/1 – 30/1Επανεγγραφές : 1/9 – 31/10 και 1/2 – 31/3 .Επίσης η Ε.Π.Σ. Κοζάνης γνωστοποιεί στα σωματεία ότι μπορούν να προμηθεύονται από τα γραφεία της τις νέες αιτήσεις μεταβολών ποδοσφαιριστών .