Αρχική

Μεταβολισμός: τι είναι και πως επηρεάζεται. (Παπασπανός Νικόλαος κλινικός διατροφολόγος)

image

Μεταβολισμός είναι το σύνολο των αναβολικών και των καταβολικών διαδικασιών που επιτελεί ο ανθρώπινος οργανισμό. Είναι δηλαδή, το σύνολο των χημικών αντιδράσεων που γίνονται στον ανθρώπινο οργανισμό για την σύνθεση οργανικών ενώσεων (αναβολισμός), αλλά και για τη διάσπασή τους (καταβολισμός). Κατά την διάρκεια των χημικών αυτών αντιδράσεων παράγεται ή δαπανείται από τα ανθρώπινα κύτταρα ενέργεια. Τα οργανικά μόρια του ανθρωπίνου σώματος είναι σε συνεχείς αλλαγές. Σε ένα σημείου του οργανισμού μπορεί να διασπάται ένα μόριο, ενώ σε ένα άλλο σημείο μπορεί το ίδιο μόρια να συντίθεται.

read more