Αρχική

ΚΛΗΡΩΣΗ Α΄ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΗΝ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ

Κλήρωση  Α΄ Ομίλου στην Β΄ Κατηγορία της Ε.Π.Σ. Κοζάνης… Κληρώθηκε και το πρόγραμμα του Α΄ Ομίλου στην Β΄ Κατηγορία το οποίο είναι