Αρχική

Η Κοζάνη παρούσα στη νέα Γ Εθνική

Ο ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Συνέντευξη Τύπου με θέμα το σχέδιο της αναδιάρθρωσης των κατηγοριών, που έχει ως επίκεντρο την ενοποίηση της Γ’ και της Δ’ Εθνικής, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στα γραφεία της ΕΠΟ. Ο «χάρτης» του ελληνικού ποδοσφαίρου (όπως παρουσιάστηκε από το Sport-fm.gr) έτσι όπως διαμορφώθηκε για τα επόμενα χρόνια, με μόνο δύο πλέον επαγγελματικές κατηγορίες και τη νέα «Γ’ Εθνική» να είναι ερασιτεχνική, έχει ως εξής:


ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012 – 2013FOOTBALL LEAGUE:Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων στην FOOTBALL LEAGUE της περιόδου 2012 - 2013, θα υποβιβαστούν στην νέα κατηγορία που θα δημιουργηθεί την «Γ΄Εθνικη», δύο (2) ομάδες.FOOTBALL LEAGUE 2:Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων των δύο Ομίλων στην FOOTBALL LEAGUE 2 της περιόδου 2012 - 2013, από εικοσιπέντε (25) ομάδες, που απαρτίζουν συνολικά την FOOTBALL LEAGUE 2, θα ανέλθουν στην FOOTBALL LEAGUE έντεκα (11) ομάδες και θα παραμείνουν στη νέα κατηγορία που θα δημιουργηθεί, την «Γ Εθνική», δεκατέσσερις (14) Ομάδες.Δ ΕΘΝΙΚΗ:Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των Σωματείων στους 10 Ομίλους του Πρωταθλήματος της Δ’ Εθνικής της περιόδου 2012 - 2013, οι ομάδες που θα παραμείνουν στην «Γ’ ΕΘΝΙΚΗ» θα έχουν καταλάβει τις θέσεις της βαθμολογίας:Στους Ομίλους 1, 2, 6, 10 (10 Σωματεία) από την 1η θέση έως και την 6η. Από την 7η θέση και κάτω υποβιβάζονται στην Α’ Κατηγορία του Τοπικού Πρωταθλήματος της οικείας Ε.Π.Σ. Παραμένουν δηλαδή από τους 4 Ομίλους των 10 Σωματείων συνολικά εικοσιτέσσερα (24) Σωματεία.Στους Ομίλους 3, 4, 5, 7, 8 (11 Σωματεία) από την 1η θέση έως και την 7η. Από την 8η θέση και κάτω υποβιβάζονται στην Α΄ Κατηγορία του Τοπικού Πρωταθλήματος της οικείας Ε.Π.Σ. Παραμένουν δηλαδή από τους 5 Ομίλους των 11 Σωματείων συνολικά τριανταπέντε (35) Σωματεία.Στον 9ο Όμιλο (12 Σωματεία), από την 1η θέση έως και την 7η. Από την 8η θέση και κάτω υποβιβάζονται στην Α΄ Κατηγορία του Τοπικού Πρωταθλήματος της οικείας Ε.Π.Σ. Παραμένουν δηλαδή από τον Όμιλο των 12 Σωματείων επτά (7) Σωματεία.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ Ε.Π.Σ.:Ο προβιβασμός των ομάδων από τις οικείες Ε.Π.Σ. στην νέα κατηγορία που θα δημιουργηθεί, την «Γ Εθνικη», για την περίοδο 2013 - 2014, θα γίνει ως ακολούθως:Οι (53) Πρωταθλητές των Ενώσεων και οι Δευτεραθλήτριες ομάδες (3) των ιδρυτριών Ενώσεων -συνολικώς πενήντα έξι (56) ομάδες- θα συγκροτήσουν δεκατέσσερις (14) ομίλους των τεσσάρων (4) ομάδων έκαστος και θα αγωνιστούν ανά Όμιλο, σε διπλούς (εντός - εκτός έδρας) αγώνες. Η πρώτη βαθμολογικώς ομάδα κάθε Ομίλου, θα προβιβαστεί στην νέα κατηγορία που θα δημιουργηθεί, την «Γ Εθνικη». Θα προβιβαστούν δηλαδή από τους 14 Ομίλους των 4 Σωματείων συνολικά δεκατέσσερις (14) Ομάδες.Συνολικά, η νέα κατηγορία «Γ’ Εθνικη» για την περίοδο 2013 - 2014, θα απαρτίζεται από ενενήντα έξι (96) Σωματεία με έξι (6) Ομίλους.ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013 – 2014 (96 Σωματεία)FOOTBALL LEAGUE:Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων στην FOOTBALL LEAGUE της περιόδου 2013 - 2014, θα υποβιβαστούν στην «Γ Εθνικη » έξι (6) Ομάδες.Γ ΕΘΝΙΚΗ:Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων στους έξι Ομίλους στην «Γ’ ΕΘΝΙΚΗ», θα ανέλθουν στην FOOTBALL LEAGUE έξι (6) Ομάδες, θα υποβιβαστούν στις οικείες Ε.Π.Σ. σαράντα έξι (46) ομάδες και θα παραμείνουν 50 Ομάδες.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ Ε.Π.Σ.:Ο προβιβασμός των ομάδων από τις οικείες Ε.Π.Σ. στη «Γ Εθνική» για την περίοδο 2014 - 2015, θα γίνει ως ακολούθως:Οι (53) Πρωταθλητές των Ενώσεων και οι Δευτεραθλήτριες ομάδες (3) των ιδρυτριών Ενώσεων συνολικώς πενήντα έξι (56) ομάδες θα συγκροτήσουν δεκατέσσερις (14) ομίλους των τεσσάρων (4) ομάδων έκαστος και θα αγωνιστούν ανά Όμιλο, σε διπλούς (εντός - εκτός έδρας) αγώνες. Η πρώτη βαθμολογικώς ομάδα κάθε Ομίλου, θα προβιβαστεί στην νέα κατηγορία που θα δημιουργηθεί την «Γ Εθνική». Θα προβιβαστούν δηλαδή από τους 14 Ομίλους των 4 Σωματείων συνολικά δεκατέσσερις (14) ομάδες.Συνολικά, η «Γ Εθνική» για την περίοδο 2014 – 2015, θα απαρτίζεται από εξήντα τέσσερα (64) Σωματεία με τέσσερις (4) Ομίλους των δεκαέξι (16) ομάδων.ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 – 2015 (64 Σωματεία)FOOTBALL LEAGUE:Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων στην FOOTBALL LEAGUE της περιόδου 2014 - 2015, θα υποβιβαστούν στην «Γ Εθνική», τέσσερις (4) Ομάδες.Γ ΕΘΝΙΚΗ:Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των Ομάδων στους τέσσερις Ομίλους στην «Γ Εθνική», θα ανέλθουν στην FOOTBALL LEAGUE τέσσερις (4) ομάδες, θα υποβιβαστούν στις οικείες Ε.Π.Σ. εικοσιοκτώ (28) Ομάδες και θα παραμείνουν τριάντα έξι (36) ομάδες.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ Ε.Π.Σ.:Ο προβιβασμός των ομάδων από τις οικείες Ε.Π.Σ. στην «Γ Εθνικη» για την περίοδο 2015 - 2016, θα γίνει ως ακολούθως:Οι (53) Πρωταθλητές των Ενώσεων και οι Δευτεραθλήτριες ομάδες (3) των ιδρυτριών Ενώσεων συνολικώς πενήντα έξι (56) ομάδες θα συγκροτήσουν δεκατέσσερις (14) ομίλους των τεσσάρων (4) ομάδων έκαστος και θα αγωνιστούν, ανά Όμιλο, σε διπλούς (εντός - εκτός έδρας) αγώνες. Οι δύο πρώτες βαθμολογικώς ομάδες κάθε Ομίλου, θα προβιβαστούν στην «Γ Εθνική». Θα προβιβαστούν δηλαδή από τους 14 Ομίλους των 4 Σωματείων συνολικά εικοσιοκτώ (28) ομάδες.Συνολικά, η «Γ Εθνική» για την περίοδο 2015 - 2016, θα απαρτίζεται από εξήντα τέσσερα (64) Σωματεία με τέσσερις (4) Ομίλους των δέκα έξι (16) ομάδων. Αυτή θα είναι και η τελική μορφή που θα ισχύει για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους.Τη συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν ο αναπληρωτής πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γιάννης Παπακωνσταντίνου και το μέλος του ΔΣ και πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος Δ’ Εθνικής, Μιχάλης Τζανόπουλος. Ο κ. Παπακωνσταντίνου ανέφερε μεταξύ άλλων:«Η σκληρή οικονομική πραγματικότητα, που αναδύθηκε με την κρίση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, απλώς επέτεινε την ανάγκη να προχωρήσει η Ομοσπονδία με κεντρικό σχεδιασμό και στόχο τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης των κατηγοριών. Είναι, λοιπόν, αναγκαία και επιτακτική η αναδιάρθρωση των πρωταθλημάτων με μείωση των ομάδων, καθώς, για πολλά χρόνια και αντίθετα με τη λογική της αγοράς, το ελληνικό ποδόσφαιρο παρήγαγε περισσότερες κατηγορίες (και ομάδες) από όσες μπορούσε να καταναλώσει.Η εξισορρόπηση του συστήματος είναι ζήτημα ύπαρξης για το άθλημα. Μια απλή ανάγνωση των οικονομικών, κοινωνικών, ποδοσφαιρικών δεδομένων της χώρας στη σημερινή συγκυρία και η προβολή τους στην επόμενη εικοσαετία, οδηγεί, αυτόματα, στην επιλογή «λιγότερες κατηγορίες – περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης». Να σημειωθεί επίσης πως η Κοζάνη εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου θα αγωνίζεται στη νέα Γ΄Εθνικη, ενώ η πρώτη ομάδα που θα τερματίσει στην ΕΠΣ Κοζάνης θα δώσει αγώνες μπαράζ για την άνοδο της.