Αρχική

Ζητείται από επιχείρηση που εδρεύει στην Κοζάνη, άτομο για γραμματειακή υποστήριξη ηλικίας από 18 έως 29 ετών

https://media-eu.kozan.gr/wp-content/uploads/2017/01/23073736/ergasia.jpg 522w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />

Ζητείται από επιχείρηση που εδρεύει στην Κοζάνη, άτομο για γραμματειακή υποστήριξη ηλικίας από 18 έως 29 ετών, απόφοιτο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τίτλο σπουδών που αποκτήθηκε εντός της προηγούμενης τετραετίας. Οι...