Αρχική

ΕΠΣ Κοζάνης: Ανάκληση δελτίων αλλοδαπών ποδοσφαιριστών

Ανακλήθηκαν
από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. εκατοντάδες δελτία αλλοδαπών ποδοσφαιριστών , γιατί όπως
διαπιστώθηκε στερούνταν νόμιμων εγγράφων διαμονής στη χώρα μας ή είχαν
προσκομίσει πλαστά έγγραφα .

Η
Ε.Π.Σ. Κοζάνης είναι μία από τις πολύ λίγες Ενώσεις της χώρας που δεν
ανακαλείται κανένα δελτίο αλλοδαπού ποδοσφαιριστή κανενός σωματείο της .