Αρχική

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Στις 5 Φεβρουαρίου 2014 στις 6 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Μπλιούρειου κτιρίου στον ημιόροφο η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Γυμναστικού Συλλόγου Κοζάνης σε πολιτισμένο κλίμα έκφρασης απόψεων με παρουσία αρκετών μελών του Συλλόγου. Όπως ήταν γνωστό απο την πρόσκληση της Γ.Σ. επρόκειτο βασικά να γίνει μια προσπάθεια συλλογική για την αλλαγή άρθρων του Καταστατικού και εναρμόνισή του με βάση τον Αθλητικό Νόμο που ισχύει.

Αφού έφτασε η καθορισμένη ώρα της Συνέλευσης και οι παρόντες με  δικαίωμα ψήφου ήταν λιγότεροι απο όσους ορίζει το Καταστατικό κρίθηκε απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μια άτυπη συνάθροιση και ενημέρωση των μελών με συζήτηση επί των άρθρων του καταστατικού που σημειωτέον έχει καταρτισθεί το 1981. Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου θεωρήθηκε προς όφελος των παρευρισκομένων να γίνει  συζήτηση αλλά και ανταλλαγή απόψεων για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών τόσο για τις αλλαγές που επιφέρει η εναρμόνιση του καταστατικού στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, όσο και για τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με αλλαγές στο καταστατικό.