Αρχική

ΕΚΑΣΔΥΜ: Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 01 Σεπτεμβρίου 2017

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. κατά την συνεδρίασή του της 17-07-2017, αποφάσισε και απευθύνει την παρακάτω:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΈχοντας υπόψη:      Α.  Τον Αθλητικό Νόμο 2725/99Β.  Τα άρθρα 15-20 και 22-25 του Καταστατικού της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.Γ.  Την από 17-07-2017 Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.ΚΑΛΟΥΜΕΤα Σωματεία-Μέλη της ΕΚΑΣΔΥΜ, σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  01  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017  και ώρα 17:00 μ.μ., που θα γίνει στα γραφεία της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας (Γρανικού 9 – Κοζάνη) με τα παρακάτω:ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ και ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ Γ.Σ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018.Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η από το Καταστατικό απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση, θα επαναληφθεί / συνέλθει εκ νέου, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  01  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 , στον αυτό χώρο και ώρα 18:00 μ.μ., με τα ίδια  θέματα Ημερήσιας Διάταξης, ανεξάρτητα  από τον αριθμό των Μελών που παρίστανται (Άρθρο 16 Καταστατικού Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.).Με αθλητικούς χαιρετισμούς