Αρχική

Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.: Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 1 Σεπτεμβρίου

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. κατά την συνεδρίασή του της 17-07-2017, αποφάσισε και απευθύνει την παρακάτω: