Αρχική

Γυμναστικός Σύλλογος Κοζάνης - Το νέο ΔΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Το νέο ΔΣ του Συλλόγου που προήλθε απο τις
εκλογές της 13ης Φεβρουαρίου 2013 συνήλθε σε σώμα όπως παρακάτω:

1. Παφίλης Δημήτριος, Πρόεδρος
2. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης , Αντιπρόεδρος
3.Γυμνόπουλος Παρ. Γεν. Γραμματέας
4. Βασιλειάδης Γεώργιος, Ταμίας
5. Βλαχάβας Νικόλαος, Ειδικός Γραμματέας
6. Ντέρος Γεώργιος Μέλος
7.Γκουζγκούνης Νικόλαος Μέλος
8.Γκοβεδάρος Ιωάννης Μέλος
9.Σκόρδας Ιωάννης Μέλος