Αρχική

ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 16 ΦΕΒ 2015

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. κατά την συνεδρίασή του της  05-01-2015, αποφάσισε και απευθύνει την παρακάτω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:  

Α.  Τον Αθλητικό Νόμο 2725/99

Β.  Τα άρθρα 10,15-20 και 22-25 του Καταστατικού της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.

Γ. Την από 17-12-2012 Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. 

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τα Σωματεία-Μέλη της ΕΚΑΣΔΥΜ, σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  και ώρα 17:00 μ.μ.,που θα γίνει στα γραφεία της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας (Γρανικού 9 - Κοζάνη) με τα παρακάτω: