Αρχική

Από την εταιρία ΝΙΛΟΣ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ ζητούνται μηχανικός για εργασίες συντήρησης/επίβλεψης και διοίκησης

https://media-eu.kozan.gr/wp-content/uploads/2017/01/23073736/ergasia.jpg 522w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />

Από την εταιρία ΝΙΛΟΣ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ ζητούνται μηχανικός για εργασίες συντήρησης/επίβλεψης και διοίκησης, όπως και εργατοτεχνίτες/εργάτες με εμπειρία σε μηχανουργείο ή παρόμοιες εργασίες με σύμβαση αορίστου χρόνου. Επιθυμητή κάρτα ανεργίας,...