Αρχική

Ανανέωση δελτίων τεχνικής ταυτότητας αυτοκινήτων το 2015

Το Δελτίο Τεχνικής Ταυτότητας (ΔΤΤ) συνοδεύει κάθε αυτοκίνητο σε όλες τις αγωνιστικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει και πρέπει να παρουσιάζεται στους Τ.Ε. του αγώνα ή στα άλλα εντεταλμένα όργανα, όταν ζητείται. Πληροφορίες και διευκρινήσεις για τα Δελτία τεχνικής Ταυτότητας μπορείτε να βρείτε στην Εγκύκλιο 12 – 2105 (η αναθεωρημένη έκδοση αναρτήθηκε στις 18/3/2015), καθώς και στον κατατοπιστικό οδηγό με τη μορφή Ερωτήσεων και Απαντήσεων που ακολουθεί.

Ο ΣΜΑΚ ανακοινώνει ότι θα διοργανωθεί ομαδική έκδοση Δελτίων Τεχνικής Ταυτότητας το Σάββατο 16 Μαϊου 2015 από 09:00 - 11:00 στην περιοχή Κασλά Κοζάνης, στο χώρο που θα διοργανωθεί το 2ο Drift Κοζάνης. Καλούμε όλους τους αθλητές της ευρύτερης περιοχής να έρθουν για να μην έχουν αυτή την υποχρεωτική εκκρεμότητα.