Αρχική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ [ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ] Του σωματείου Γ.Σ.Κ. ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ[ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ]Του σωματείου Γ.Σ.Κ. ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣΚοζάνη 2-6-2017Ο πρόεδρος του Δ.Σ.  του ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥΓΚΑΛΕΙ τα μέλη του σωματείου ΛΑΣΣΑΝΗΣ σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ με θέματα ημερήσιας διάταξης : Απολογισμός – Εκλογή νέου Δ.Σ και Ε.Ε.Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την Κυριακή 11-6-2017 και ώρα 12.00 στην αίθουσα του Μπλιούρειου ιδρύματος, απέναντι από τον Αγιο Νικόλαο, α’ όροφος. Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί κατά τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 35 και 38 του καταστατικού και σύμφωνα με το νέο εγκεκριμένο μητρώο μελών του σωματείου. Οι προσκλήσεις προς τα μέλη θα αποσταλούν με τηλεφωνικά μηνύματα [ sms] η ηλεκτρονικά [ email] και με ανακοίνωση στα τοπικά μέσα. Οι υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως ή ηλεκτρονικά [ email] προς τον γραμματέα του δ.σ., το αργότερο μέχρι το Σάββατο 10-6-2017 και ώρα 12.00, προκειμένου να ετοιμαστούν και εκτυπωθούν εγκαίρως τα ψηφοδέλτια. [Γραμματέας τηλ.& fax 24610 – 40808 , email : [email protected]]Οι εκλογές θα γίνουν με ενιαίο ψηφοδέλτιο σύμφωνα με το άρθρο 39 του καταστατικού. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί κατά το άρθρο 39 του καταστατικού την ίδια μέρα δηλαδή Κυριακή 11-6-2017 και ώρα 13.00 στον ίδιο χώρο.Ο πρόεδρος του Δ. Σ. Νικόλαος Κούρας