Αρχική

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. 22 Δεκεμβρίου 2022

Το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. στη συνεδρίασή του την 22/11/22 αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το Καταστατικό της και τον Αθλητικό Νόμο 2725/1999, με σκοπό την εναρμόνιση του Καταστατικού της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο 2725/1999, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

 Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά  την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 21:30 με πρόσκληση του Προέδρου. Σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης απαρτίας βάσει του Καταστατικού της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ., η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα και ώρα 22:00, χωρίς άλλη πρόσκληση.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.- Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα και Πρακτικογράφου της Γενικής Συνέλευσης

2.- Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εναρμόνιση του Καταστατικού της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο 2725/1999, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.