Αρχική

Έγκριση τουρνουά του Ηρακλή Δρεπάνου

Το
Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. έκανε δεκτή την εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και εγκρίνει τη
διεξαγωγή τουρνουά τμημάτων υποδομής του ΗΡΑΚΛΗ ΔΡΕΠΑΝΟΥ στις 6 , 7 και 8
/09/2013 στο γήπεδο του Δρεπάνου .