Αρχική | Ιστολόγια | Το ιστολόγιο του/της

Αναδιάρθωση Διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΑΣΔΥΜ

Κατά  τη Συνεδρίαση του  Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. της 14/12/2009 και κατόπιν πρότασης του Προέδρου κ. Μπούτση Βασίλειου και ομόφωνη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ., νέος Πρόεδρος ψηφίστηκε ο κ. Σαββίδης Λάζαρος, σύμφωνα με το Άρθρο 30 του Καταστατικού της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. και νέος Ταμίας ψηφίστηκε επίσης ομόφωνα ο κ. Φίλκας Φίλιππος. Έτσι η σύσταση του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. που προέκυψε, έχει ως εξής:

 

 

 

Το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΣΑΒΒΙΔΗΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΓΚΕΡΕΧΤΕΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Β΄  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΦΙΛΚΑΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΕΛΗ:     ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΡΟΣΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Επίσης  σας γνωρίζουμε τις  Συνθέσεις των παρακάτω Επιτροπών:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΙΛΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΜΕΛΗ: ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΕΛΗ: ΦΙΛΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  (ΚΟΖΑΝΗ)
ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ:   ΠΑΠΑΣΥΜΕΩΝ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ                                          ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ