Αρχική

Διάφορα

Οι Υποχρεώσεις του Προπονητή Ποδοσφαίρου Ακαδημιών!

Οι προπονητές ποδοσφαίρου των ακαδημιών θα πρέπει να τηρούν και να εκπληρώνουν μια σειρά από υποχρεώ